เรียนคุณโดม ประทุมทอง
หัวหน้ากองบรรณาธิการนิตยสาร ATG

28 ธันวาคม 2550

เนื่องจากทางเราซึ่งเป็นสมาชิกนิตยสาร ATG มานานได้รับนิตยสาร 2 ฉบับล่าสุด พบว่าภาพปกเรื่องและภาพด้านในเป็นภาพและเรื่องของนกที่รัง ในฐานะที่เป็นนักดูนก และเป็นคณะทำงานของ Birds Come First โครงการรณรงค์เพื่อสวัสดิภาพของนกทำรัง เราเกิดความรู้สึกเป็นห่วงอย่างยิ่ง เพราะภาพสวยๆ ของนกป่าหายากอย่างปากกว้างท้องแดง และแต้วแล้วอกเขียวขณะทำรังเลี้ยงลูก บนปกนิตยสาร รวมทั้งภาพ และเรื่องราวการเฝ้าดูนกทำรังภายในเล่ม จะเป็นการส่งเสริมให้มีการดูนกและถ่ายภาพนกที่รังมากขึ้น

 

เพราะ ATG เป็นนิตยสาร ที่เป็นที่ยอมรับกว้างขวาง ของผู้อ่านที่สนใจธรรมชาติแขนงต่างๆ
ซึ่งคนเหล่านี้มักใช้หนังสือ เป็นแนวทางในการศึกษาธรรมชาติด้วยตนเอง เมื่อพบว่าหนังสือแสดงภาพ และเรื่องของพ่อแม่นกทำรังเลี้ยงดูลูก ผู้อ่านก็อาจจะเข้าใจว่าการเฝ้าด ูหรือถ่ายภาพนกที่รังนั้นเป็นสิ่งที่พึงกระทำได้ และอาจเอาเป็นแบบอย่างในการเฝ้าดูนก และถ่ายภาพให้ได้ดีเช่นหนังสือ ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเพราะนกที่รังนั้นดู และถ่ายภาพง่ายยิ่งกว่านกทั่วไป

ซึ่งจริงๆ แล้ว กิจกรรมของมนุษย์รอบๆ รัง นับเป็นอันตรายต่อนกและอัตราความสำเร็จของการทำรังอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีความรู้เพียงพอ อาจเข้าใกล้รังโดยไม่ระมัดระวังและประพฤติตนไม่เหมาะสม เช่น เฝ้าดูนกใกล้เกินไป นานเกินไป สูบบุหรี่ ส่งเสียงดัง ตัดแต่งกิ่งไม้รอบรัง ฯลฯ จนเป็นการรบกวนพ่อแม่และลูกนก อันจะนำมาซึ่งความสูญเสียโดยไม่ตั้งใจ ที่ผ่านเรามิอาจ ปฏิเสธได้ว่ามีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า

 เราเชื่อว่าช่างภาพของนิตยสารเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการรบกวนนกที่รัง
แต่เราขอแสดงความเป็นห่วงผู้ที่เริ่มดูนกหรือถ่ายภาพนกใหม่ๆ พวกเขาอาจจะทำผิดพลาดโดย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ อันจะก่อให้เกิดความสูญเสียได้

 

 

xxxxxจึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากทางนิตยสาร ATG กรุณาหลีกเลี่ยงการลงภาพนกทำรัง นกที่อยู่ใกล้รัง และเรื่องราวการเฝ้าดูนกทำรัง หากในกรณีจำเป็นกรุณากำกับคำเตือนเสมอว่าการเข้าใกล้รังนกเป็นสิ่งที ควรหลีกเลี่ยง เพราะอาจเป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพของรังนก และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทาง ATG จะร่วม ตระหนักถึงปัญหาของกิจกรรมรอบรังนกและเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การรบกวนรังนกลดลง เพื่อให้พ่อแม่นกมีโอกาสเลี้ยงดูลูกได้เต็มที่ เพื่อให้ลูกนกเติบโตแข็งแรง ดำรงเผ่าพันธุ์ไปอีกนาน

 

XXXXโดยความนับถือ

คณะทำงานโครงการ Birds Come First