คำชี้แจงของกรมอุทยานฯ ในกรณีการรบกวนนกที่รัง

 

จากปัญหาการรบกวนนกที่รังที่พวกเราได้รับทราบกันมาตลอด ทั้งที่มีการประกาศระเบียบของกรมอุทยานฯ เรื่อง มาตรการเพื่อการศึกษาดูนกในธรรมชาติ แล้วนั้น แต่ปัญหาในเรื่องนี้ก็ยังคงมีอยู่เสมอ เราจึงส่งจดหมายร้องเรียนไปยังกรมอุทยานฯ เพื่อสอบถามในกรณีดังกล่าว

 

 

ทางรองอธิบดี รักษาการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ จึงส่งเรื่องไปยังผู้อำนวยการแผนงานและสารสนเทศ เพื่อให้ชี้แจง

 

 

และได้รับคำชี้แจงจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และ แก่งกระจานดังนี้


ทาง Birds Come First ขอขอบคุณทางกรมอุทยานฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังไม่นิ่งนอนใจ เมื่อได้รับการร้องเรียน นำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้การจัดการดูแลสัตว์ป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด