แจกฟรี! โปสเตอร์ "ข้อพึงปฏิบัติสำหรับนักดูนก"


 

แก่ผู้ที่สนใจช่วยประชาสัมพันธ์การดูนกที่ถูกวิธี

เป็นโปสเตอร์พิมพ์สี่สี กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 20x30 นิ้ว เหมาะกับการช่วยสอนดูนกเบื้องต้น ประกอบด้วยวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับนก

สถานศึกษา องค์กร หน่วยงานราชการ และบุคคลทั่วไป สามารถนำไปเผยแพร่ ติดบอร์ด ใช้ประกอบการอบรม สัมมนา

หากท่านใดหรือหน่วยงานใดสนใจรับฟรี โปสเตอร์ "ข้อพึงปฏิบัติสำหรับนักดูนก"
กรุณาติดต่อ staff@birdscomefirst.net เราจะจัดส่งทางไปรษณีย์ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
กรุณาระบุจำนวนแผ่นโปสเตอร์ที่ต้องการด้วยนะคะ

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก