ร่วมสนับสนุนโครงการ

ร่วมสมทบทุนโครงการ Birds Come First ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และวิธีการปฏิบัติตนอันเหมาะสมเมื่อพบนกทำรัง :

 

X- Website www.birdscomefirst.net (ปีละ 400 บาท) (ทำแล้ว)


X- โปสเตอร์กระดาษ ขนาด 20x30 นิ้ว 1000 ชิ้น (13,500 บาท) (ทำแล้ว)

xxxxxxx


X- โปสเตอร์ไวนิลแบบขาหยั่งอลูมิเนียม (800 บาทต่อชิ้น) (ทำแล้ว)

XX


X- แผ่นแจก ข้อควรปฏิบัติเมื่อพบนกทำรังขนาด 1/3 ของ A4 พิมพ์ 4 สี
xxxหน้าหลัง จำนวน 6,000 ใบ ราคา 7,500 (ทำแล้ว)

XXXXX


X- ป้ายข้อแนะนำเมื่อพบนกทำรัง (13,000 บาท) (ทำแล้ว)

XXXXX

XXXXX


X- ฯลฯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ได้ที่ : บัญชีธนาคาร กรุงศรีอยุธยา หมายเลข 055-1-16549-3

ในนาม คุณธิติ ตันอารีย์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรด Mail แจ้งการโอนได้ที่ staff@birdscomefirst.net หรือที่

XXXXXคุณธิติ ตันอารีย์

XXXXXX299 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

รายนามผู้มีอุปการคุณ
  ุ๊พี่ชี่วิด เนเจอร์เทรล
1000 บาท
คุณตะวัน&ฮุง
1100 บาท
พี่นกศรีราชา
500 บาท
พี่หนิง
125 บาท
เสือทะเล
100 บาท
น้องอ้น
1125 บาท
คนดูนก
1000 บาท
คุณสุภัทร
5000 บาท
ค่ารูปนิตยสารสารคดีของ ชมส.
2000 บาท
อาสาสมัครนับเหยี่ยว ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนปากอ่าวมหาชัย
1000 บาท
จากตู้บริจาค งาน Bird Fair 2006
1915 บาท
วิษณุ โชติกาภากร
1013 บาท
ค่ารูปนิตยสารสารคดีของ ชมส.
4000 บาท
ค่าออกแบบงานนับเหยี่ยว 2008 ของโอ๋
3500 บาท

 

สรุปยอดการเงิน ณ วันที่ 6/11/51
รายได้
รายจ่าย ค่าใช้จ่ายด้านสื่อประชาสัมพันธ์
- Bird Fair ปี 2005 ... 7,315.- - แผ่นแจก ข้อควรปฏิบัติเมื่อพบนกทำรัง 7,500 .-
- Bird Fair ปี 2006 ... 12,352.- - ค่าสถานที่ออกร้าน Bird Fiar 2006 1,000.-
- Bird Fair ปี 2007 ... 12,057.- - กล่องใส่แผ่นแจก 440.-
- ป้ายติดกระจกสีเหลือง 2,420 .-
- โปสเตอร์ทรงสูงไวนิลพร้อมขาตั้ง 650.-
- ค่าซอง-แสตมป์ จัดส่งจดหมายถึงนิตยสาร 5 เล่ม 150.-
- โปสเตอร์ข้อควรปฏิบัติเมื่อพบนกทำรังขนาดใหญ่ 13,500.-
- ป้ายถาวรข้อควรปฏิบัติเมื่อพบนกทำรังที่ อช. แก่งกระจาน 13,000.-
- โปสเตอร์รณรงค์ไม่ทิ้งขยะที่ดอยลาง 800.-
ยอดคงเหลือ 9,000 บาท

 

ี่-